Informacje - Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

Idź do spisu treści

Menu główne

Informacje

Rekrutacja 2018/2019 > Do SP nr 47
 
 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47
W SOSNOWCU

w roku szkolnym 2017/2018


Zapisy do klasy I na rok 2017/2018

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.
Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

- korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny,                   w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA ZAMIESZKUJĄCEGO W OBWODZIE/
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO
DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W SOSNOWCU


plik pdf

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ DZIECKA ZAMIESZKUJĄCEGO POZA OBWODEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 47 W SOSNOWCU
plik pdf

 
 
 
 
 

GRANICE OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 w SOSNOWCU - sprawdź...

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego