Szkoły ponadgim. - Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

Idź do spisu treści

Menu główne

Szkoły ponadgim.

Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019


DECYZJA ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.


+ załącznik

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego